Als onderdeel van de wedstrijd verzamelt en verwerkt Ubisoft Entertainment (107 avenue Henri Fréville, BP 10704, 35207 Rennes Cedex 2, Frankrijk) uw persoonsgegevens om uw deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken en om prijzen naar winnaars te sturen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om het contract dat u met Ubisoft bent aangegaan uit te voeren door de regels van de wedstrijd te accepteren. Uw persoonlijke gegevens zijn toegankelijk voor Ubisoft, zijn gelieerde ondernemingen en subverwerkers. Ubisoft kan uw persoonsgegevens doorgeven aan niet-Europese landen die een passend beschermingsniveau garanderen volgens de Europese Commissie of binnen het kader van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die hier door de Europese Commissie zijn aangenomen. U kunt een kopie van uw gegevens opvragen, verwijderen of corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, verzoeken om beperking van de verwerking en / of uw informatie in draagbare vorm ontvangen door hier contact op te nemen met de functionarissen voor gegevensbescherming van Ubisoft. Nadat u contact met ons heeft opgenomen en u niet tevreden bent met de manier waarop we uw verzoek hebben afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij de regelgevende instantie van uw land.