ชนิดของคอนเทนต์

 • Assassin's Creed® Origins - Roman Centurion Pack, , large
  วันวางจำหน่าย: 07/11/2017
  DLC

  Assassin's Creed Origins

  Roman Centurion Pack

  วางจำหน่ายวันที่ 07/11/2017
  รับได้ถึง 4
 • Assassin's Creed Origins - Helix Credits Small Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 7
 • Assassin's Creed Origins - Helix Credits Medium Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 14
 • Assassin's Creed Origins - Helix Credits Extra Large Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 35
 • Assassin's Creed Origins - The Hidden Ones, , large
  วันวางจำหน่าย: 23/01/2018
  DLC

  Assassin's Creed Origins

  The Hidden Ones

  วางจำหน่ายวันที่ 23/01/2018
  รับได้ถึง 6
 • Assassin's Creed® Origins - Horus Pack, , large
  วันวางจำหน่าย: 21/11/2017
  วางจำหน่ายวันที่ 21/11/2017
  รับได้ถึง 4
 • Assassin's Creed Origins: Helix Credits Base Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 4
 • Assassin's Creed® Origins - The Curse Of the Pharaohs, , large
  วันวางจำหน่าย: 13/03/2018
  DLC

  Assassin's Creed Origins

  The Curse Of the Pharaohs

  วางจำหน่ายวันที่ 13/03/2018
  รับได้ถึง 12
 • Assassin's Creed Origins - Helix Credits Large Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 25
 • Assassin's Creed Origins - Deluxe Pack, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 6
 • Assassin's Creed Origins - Season Pass, , large
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  วางจำหน่ายวันที่ 2017/10/26
  รับได้ถึง 24

ชนิดของคอนเทนต์

ตัวกรอง

ซื้่อ DLC