Legal Notice

UBISOFT CONNECT UNITS

ผู้ใช้ Ubisoft Connect สามารถแลก 100 Units ของตน ระหว่างการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด 20% สำหรับการซื้อของได้ ส่วนลดจะถูกนำไปใช้โดยตรงในรถเข็นของคุณ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น โปรดทราบว่าส่วนลดเฉพาะนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ออกใหม่ (จาก 3 เดือนที่ผ่านมา), การสั่งจองล่วงหน้า หรือแพ็คค่าเงินในเกม

Ubisoft Store พยายามที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องบนเว็บไซต์ แต่อาจมีการพิมพ์ผิด ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น (รวมถึงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง) หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้